Skip to main content

ปรับเปลี่ยนบทเรียนออนไลน์

เพิ่มเครื่องมือการสอนให้กับ Zoom

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกำลังเล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ออนไลน์ในการศึกษาในขั้นที่สูงกว่า คณาจารย์และผู้สอนกำลังใช้ Class เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของนักเรียน จัดการอภิปรายกลุ่ม ตรวจดูการเข้าร่วม และอีกมากมาย ทั้งหมดทำได้บน Zoom

ปรับเปลี่ยนบทเรียนออนไลน์

เพิ่มเครื่องมือการสอนให้กับ Zoom

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกำลังเล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ออนไลน์ในการศึกษาในขั้นที่สูงกว่า คณาจารย์และผู้สอนกำลังใช้ Class เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของนักเรียน จัดการอภิปรายกลุ่ม ตรวจดูการเข้าร่วม และอีกมากมาย ทั้งหมดทำได้บน Zoom

ขอรับการสาธิต

เราช่วยเหลือการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าอย่างไร

เพิ่มการมีส่วนร่วม

มอบประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบและเชื่อมต่อกันด้วยเครื่องมือในการติดตามความตั้งใจเรียนและให้ข้อเสนอแนะ

จัดการหลักสูตร

ให้เกรดงานที่มอบหมาย เช็คชื่อผู้ที่เข้าเรียน และจัดการสนทนาแบบตัวต่อตัว ทำได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจาก Zoom

ปรับปรุงการสอน

ปรับแต่งการเรียนรู้ให้มีรูปแบบไดนามิกและดึงดูดการมีส่วนร่วม เช่น การแชร์เว็บไซต์และการแสดงวิดีโอ

ประเมินการมีส่วนร่วม

ติดตามและรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดของหลักสูตร รวมทั้งการมีส่วนร่วมและเวลาในการพูด โดยนักเรียนหรือทั้งชั้นเรียน

พันธมิตรด้านการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าของเรา

ทรัพยากรและข้อมูลเชิงลึกของการศึกษาในขั้นที่สูงกว่า

อนาคตของการเรียนรู้แบบผสมผสาน

ค้นพบว่าการเรียนรู้แบบออนไลน์และแบบผสมผสานจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสำหรับการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าในปี 2021 และปีถัดๆ ไป

อ่านบล็อกของเรา

ค้นพบเคล็ดลับสำหรับการมีส่วนร่วมเสมือนจริง

อ่านห้าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเราสำหรับการมีส่วนร่วมบน Zoom ในสุดยอดคู่มือสำหรับดึงดูดการมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียนเสมือนจริง

ดาวน์โหลดคำแนะนำ

รับฟังจากลูกค้าของเรา

จอห์น ลูวิแยร์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยรองประธาน แบ่งปันวิธีการใช้ Class ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์

รับชมวิดีโอ

เพิ่มเครื่องมือการเรียนการสอนให้กับ Zoom

ขอรับการสาธิต