Skip to main content

นำความสัมพันธ์ของมนุษย์สู่โลกเสมือนจริง

เติมชีวิตชีวาให้กับการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์มเสมือนจริงที่สร้างบน Zoom

นำความสัมพันธ์ของมนุษย์สู่โลกเสมือนจริง

เติมชีวิตชีวาให้กับการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์อันน่ากระตือรือร้นที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย

ขอรับการสาธิต

การเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกันที่ช่วยสร้างผลกระทบ

ฟื้นฟูความสัมพันธ์ของมนุษย์

สนับสนุนการรับประสบการณ์ร่วมกันและการสนทนาแบบเรียลไทม์ที่สร้างความสัมพันธ์แบบ 11 และความสัมพันธ์แบบกลุ่มที่มีความหมาย

กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียน

นำผู้คนมารวมกันในประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกที่จุดประกายความอยากรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมสร้างและฝึกฝนทักษะใหม่ๆ

ปลดล็อกศักยภาพของผู้สอน

ให้วิทยากรทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด ซึ่งก็คือการสร้างบริบทและความสัมพันธ์ โดยใช้เครื่องมือแบบบูรณาการที่นำการเรียนรู้เสมือนจริงมาสู่ชีวิตจริง

สร้างความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่สำคัญ

การเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่

ปลูกฝังชุมชนและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งด้วยประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของคุณ

การเพิ่มทักษะและการสร้างทักษะใหม่

ยกระดับการเรียนรู้ขององค์กรด้วยประสบการณ์จริงที่ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญ

ประสิทธิภาพของผู้จัดการ

เพิ่มทักษะความเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยพร้อมโอกาสมากมายสำหรับการฝึกฝนและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์

การเตรียมความพร้อมสำหรับลูกค้า

เร่งความสำเร็จด้วยประสบการณ์ที่ปรับแต่งเองซึ่งเชื่อมต่อผู้เชี่ยวชาญกับลูกค้าของคุณแบบเรียลไทม์

พันธมิตรองค์กรของเรา

ทรัพยากรและข้อมูลเชิงลึกสำหรับองค์กร

นำประสบการณ์ของมนุษย์เข้าสู่การเรียนรู้ เสมือนจริง

รับกลยุทธ์ทั้งเจ็ดในการออกแบบและนำเสนอการฝึกอบรมออนไลน์แบบสดที่มีประสิทธิภาพในอีบุ๊ค The New Rules of Engagement ของเรา

ดาวน์โหลดคำแนะนำ

วิธีออกแบบอนาคตของการทำงาน

ค้นหาวิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโครงการริเริ่มด้านการเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ การฝึกอบรม ความเป็นผู้นำ และ DEI

ดาวน์โหลดคำแนะนำ

เชื่อมต่อและร่วมมือกันทำงานด้วยการแบ่งกลุ่มย่อย ที่ดีกว่าเดิม

เรียนรู้ว่าห้องเรียนกลุ่มย่อยสามารถสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์และขับเคลื่อนความร่วมมือและความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่มได้อย่างไร

อ่านบล็อก

นำความสัมพันธ์ของมนุษย์สู่โลกเสมือนจริง

ขอรับการสาธิต