Skip to main content

ขอแนะนำ CLASS สำหรับ Teams โดยความร่วมมือกับ Microsoft เรียนรู้เพิ่มเติม

การเรียนสดในแบบดิจิทัล ที่ดีที่สุด

ห้องเรียนเสมือนแห่งอนาคต

ขอรับการสาธิต
Blackboard Collaborate เป็นส่วนหนึ่งของ Class แล้ว

Class ได้รับความไว้วางใจจากกว่า

10
ผู้ใช้
1,500
สถาบัน
75
ประเทศ

สร้างขึ้นเพื่อการสอนและการเรียนรู้ในแบบออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น

เครื่องมืออีเลิร์นนิง

Class ช่วยให้ผู้เรียนของคุณจดจ่อและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยเว็บไซต์ ไฟล์ วิดีโอ และอื่นๆ รวมอยู่ในที่เดียว

ห้องเรียนกลุ่มย่อยที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น

ห้องเรียนกลุ่มย่อยที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ระหว่างนักเรียนด้วยกันหรือระหว่างผู้สอนกับนักเรียน

ไวท์บอร์ดการเรียนการสอน

ไวท์บอร์ดแบบเฉพาะบุคคลและแบบใช้งานร่วมกันที่เปิดใช้งานได้ง่ายช่วยจุดประกายการสนทนาและการโต้ตอบ

สภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบที่ปลอดภัย

เครื่องมือควบคุมการสอบในแอปช่วยให้ผู้เรียนได้รับความปลอดภัยและการสนับสนุนที่จำเป็นในระหว่างการทดสอบออนไลน์

yellow outlined rounded square

แดชบอร์ดข้อมูล

Class สามารถทำการวิเคราะห์แต่ละเซสชันโดยละเอียดได้ซึ่งรวมถึงการเข้าเรียน การมีส่วนร่วม และความสำเร็จ

พร้อมเรียนรู้เพิ่มเติมหรือยัง

เพิ่มการมีส่วนร่วม

มอบประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบและเชื่อมต่อกันด้วยเครื่องมือในการติดตามความตั้งใจเรียนและให้ข้อเสนอแนะ

จัดการหลักสูตร

ไม่ว่าจะเป็นการส่งเกรด เช็คชื่อผู้เข้าเรียน และจัดการสนทนาแบบตัวต่อตัว สามารถทำได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม Class เลย

ปรับปรุงการสอน

ปรับแต่งการเรียนรู้ในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงได้และดึงดูดการมีส่วนร่วม เช่น การแชร์เว็บไซต์และการแสดงวิดีโอ

ประเมินการมีส่วนร่วม

ติดตามและรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดของหลักสูตร รวมทั้งการมีส่วนร่วมและเวลาในการพูด โดยนักเรียนหรือทั้งชั้นเรียน

ประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกัน

เชื่อมต่อผู้เรียนของคุณเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย แชร์เนื้อหาและเครื่องมือที่คุณใช้แล้วเพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์แบบสด

สร้างและอำนวยความสะดวกได้อย่างราบรื่น

สร้างและกำหนดเวลาหลักสูตรตามขนาดด้วยเทมเพลต ใช้เมตริกการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์เพื่อการให้ความสำคัญกับผู้เรียน ไม่ใช่เทคโนโลยี

ข้อมูลเชิงลึกและการผสานรวม

นับจำนวนผู้ที่เข้าเรียนโดยอัตโนมัติและแสดงค่าด้วยรายงานการมีส่วนร่วม ส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วย API ความสามารถในการผสานรวมกับ LMS HRIS และ SSO ของคุณ

ขอรับการสาธิต